^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

gimnazia sjogodni

Березнівський ліцей №1 мені Миколи Буховича Березнівської міської ради Рівненської області – це сучасний заклад освіти, який гостинно відчиняє двері, даруючи своїм учням знання і навички для пізнання сучасного світу і гармонійного розвитку особистості.

Наш заклад забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, що провадить освітню діяльність на другому та третьому рівнях повної загальної середньої освіти - виконання вимог до результатів навчання, визначених державними стандартами базової (5-9 класи) та профільної середньої освіти (10-12 класи).

На кожному рівні освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, а також освітніх потреб.

Пріоритетними напрямками діяльності ліцею є забезпечення:

 • всебічного розвитку, навчання, виховання;
 • виявлення обдарувань;
 • соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;
 • дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • формування в учнів компетентностей, визначених Законом України "Про освіту" та державними стандартами (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність).

DSCN0144

DSCN0207

Навчання здійснюється за напрямками:

 • філологічним (профілі української та іноземної філології)
 • природничо-математичним з математичним профілем навчання.

Поглиблено вивчається:

 • українська мова та література
 • англійська мова
 • математика.

Базова середня освіта здобувається протягом п'яти років (5-9 класи) і включає в себе  адаптаційний цикл  (5-6 класи) та цикл базового предметного навчання (7-9 класи).

У 5-7 класах проводиться виявлення рівня навчальних умінь, розвиток здібностей, вивчення інтересів та нахилів учнів.

Починаючи з 8-го класу здійснюється допрофільна підготовка за напрямками профілізації, з метою виявлення здібностей до вивчення профільних дисциплін, забезпечення базового рівня навчальних умінь з предметів.

DSC 2230

DSC 2264

Профільна середня освіта здобувається протягом трьох років (10-12 класи) і включає перший цикл профільної середньої освіти - профільно-адаптаційний (10 рік навчання) та другий цикл профільної середньої освіти - профільний (11-12 роки навчання).

DSC 3578

DSC 3585

DSC 3589

10-12 класи є останнім етапом отримання повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способом пізнавальної комунікативної діяльності, уміннями працювати з різними джерелами, обробляти інформацію, застосовувати знання. Орієнтація старшокласників на подальший вибір професії сприяє розширенню їхньої життєвої і соціальної компетентностей. появі нових мотивів навчання, самоорганізації і самореалізації особистості, тому в гімназії організовується профільне навчання учнів відповідно до особистісних потреб дитини. Саме тут завершується загальноосвітня підготовка молоді, формується світоглядна позиція особистості, її цінності, необхідність усвідомлення себе вільним громадянином держави, активним учасником науково-технічного, соціального прогресу.

DSC 3593

DSC 3602

Навчання здійснюється за філологічним та природничо-математичним напрямками профілізації. Для поглиблення знань з профільних дисциплін в освітній компонент ліцею введено різноманітні курси за вибором та факультативи.

У ліцеї працює 47 педагогічних працівників.

З них:

 • Вчитель вищої категорії – 29
 • Вчитель І категорії – 7
 • Вчитель ІІ категорії – 4
 • Спеціаліст – 7

Присвоєно педагогічні звання:

 • «Заслужений вчитель України» - 1
 • «Лауреат премії імені Вернадського» - 1
 • «Вчитель методист» - 19
 • «Старший вчитель» - 3

Нагороджені нагрудним знаком:

 • «Відмінник освіти України» - 7
 • Знаком «Василь Сухомлинський» - 2.

На даний час у ліцеї навчається 575 здобувачів освіти (всього – 23 класи). До їх послуг добре обладнані 22 навчальні кабінети, 2 майстерні, публічно-шкільна бібліотека, спортзал, їдальня на 120 місць, актова зала, кабінети інформаційно-комунікаційних технологій.

В освітньому процесі задіяно 45 комп'ютерів, 10 мультимедійних проекторів, 25 плазмових телевізорів.

Для управлінської діяльності та роботи різних служб використовується 7 одиниць комп'ютерної техніки. Всі комп'ютери об'єднані локальною мережею. Працює безлімітний швидкісний Інтернет та система безпровідного мережевого доступу до Інтернету за технологією WI-FI на всій території закладу освіти. Крім того, педагогічні працівники мають змогу проводити відео уроки із здобувачами освіти в режимі відеоконференції на платформі Google MEET. Приміщення та територія ліцею обладнані системою відео спостереження.

SAM 2259

DSC 3605

DSC 2238

Із 22 березня 2021 року у Березнівському ліцеї №1 імені Миколи Буховича за підтримки Міністерства освіти і науки України розпочато впровадження електронних журналів та щоденників – інновації, що надає усім учасникам освітнього процесу зручний онлайн-інструмент, який 24/7 забезпечує доступ до оцінок, відвідуваності, нотаток до уроків, домашніх завдань тощо.

У ліцеї працює гурток духового оркестру. Більш як 50% здобувачів освіти закладу у позаурочний час займаються у закладах позашкільної освіти міста, окремі опановують інформаційно-комп'ютерні технології у Комп'ютерній Академії ШАГ у м. Рівне, інших приватних студіях.

VIT 4653

VIT 4651

Здобувачі освіти ліцею є постійними учасниками районних та обласних творчих конкурсів, переможцями різних етапів Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН, мистецьких конкурсів та спортивних змагань.

Запроваджено участь у проєктній діяльності: міжнародній програмі "GoCamp AfterSchool online" – найбільшій волонтерській програмі у східній Європі.

Для розв'язання проблем та життєвих негараздів з батьками та учнями постійно діє соціально-психологічна служба ліцею.

На засадах партнерства заклад освіти тісно співпрацює з громадським об'єднання батьків здобувачів Березнівського ліцею.

Забезпечено роботу учнівського самоврядування.

Ліцей має свій прапор, гімн, емблему.

VID 0416