^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)
в Березнівському ліцеї №1 імені Миколи Буховича

1. Якщо комісія визнала, що факт булінгу підтвердився, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

2. Комісія за результатами проведеного розслідування щодо з'ясування обставин на підставі заяви про булінг (цькування), визначених сторін булінгу (цькування), встановлених можливих причин булінгу (цькування) розробляє рекомендації для педагогічних працівників щодо освітньої діяльності з учнями, причетними до булінгу, їх батьками (особами, що їх заміняють), заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування).

3. Практичний психолог та соціальний педагог у межах своїх посадових обов'язків:

  • діагностують стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування) та за результатами діагностики розробляють план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків (законних представників);
  • розробляють та реалізують програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;
  • розробляють профілактичні заходи для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних представників;
  • здійснюють супровід педагогічних, науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування);
  • забезпечують надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

4. Педагогічні працівники, які працюють з класом чи групою, у якій зафіксовано випадок булінгу (цькування), забезпечують:
виконання рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ліцеї щодо доцільних методів навчання та організації роботи з учнями, причетними до булінгу (цькування) та їхніми батьками (законними представниками);
дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в ліцеї, визначених статутом закладу освіти, законодавством;
виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії класу чи групи під час освітнього процесу.

5. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов'язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Березнівському ліцеї №1 імені Мколи Буховича.

6. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування) відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії.