^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

 Chernyusok N V

ЧЕРНЮШОК Наталія Володимирівна,

учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії

 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування мовно-літературної компетентності як засіб
розвитку особистості»

 kornuzka O Z

КОРНИЦЬКА Оксана Зіновіївна,

вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Впровадження проектної технології на уроках української мови і літератури»

 lapazka G T

ЛАПАЦЬКА Галина Тимофіївна,

вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, відмінник освіти України

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Реалізація мовно-літературної галузі в умовахДержавного стандарту базової середньої освіти»

 syhlak G I

СУХЛЯК Галина Іванівна,

вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Інтегровані уроки української мови та літератури як один із засобів формування життєво компетентної особистості»

borovets N V

БОРОВЕЦЬ Наталiя Володимирiвна,

вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії

 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування та розвиток ключових компетентностей особистості шляхом використання новітніх технологій на уроках української мови та літератури»

Korolchuk M M 

КОРОЛЬЧУК Марія Миколаївна,

вчитель української мови і літератури, спеціаліст другої категорії

 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Розвиток в учнів інтересу до уроків української словесності шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання»

Tarasuk O M

ТАРАСЮК Олена Миколаївна,

вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Використання особистісно орієнтованих технологій на уроках української мови та літератури»

 Bondarchyk O V

БОНДАРЧУК Оксана Василівна,
вчитель української мови та літертури, спеціаліст другої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури»

 

 bojmustryk N V

БОЙМИСТРУК Надія Василівна,

вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Мотиваційні фактори у вивченні англійської мови»

 

 petrenko A I

ПЕТРЕНКО Алла Іванівна,

вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Впровадження сучасних методів та підходів до навчання на уроках англійської мови з метою формування компетентної особистості»

 philimonova T D

ФІЛІМОНОВА Тетяна Дмитрівна,

вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Розвиток креативного мислення на уроках англійської мови»

 Matyashuk O I

МАТЯШУК Ольга Іванівна,

учитель англійської мови, спеціаліст першої категорії

 

 Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання
інноваційних технологій в навчальному процесі» 

 Martynchuk M G

МАРТИНЧУК Марія Григорівна,

учитель англійської мови, спеціаліст першої категорії 

 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування в учнів ключових компетентностей 
з використанням особистісно-орієнтованого підходу
»

 Myronets A A

МИРОНЕЦЬ Альона Анатоліївна,

учитель англійської мови, спеціаліст першої категорії 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування в учнів ціннісних ставлень та суджень, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством»
 draganchyk A S

ДРАГАНЧУК Алла Сергіївна,

вчитель німецької мови. спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування ключових компетентностей на уроках німецької мови з використанням інтерактивних технологій»

rjabchunska T M

РЯБЧИНСЬКА Тетяна Миколаївна,

вчитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови шляхом впровадження інноваційних технологій»

 Usenko I A

 

ЮСЕНКО Ірина Андріївна,

вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст другої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Розвиток критичного та креативного мислення учнів методами інтерактивного навчання на уроках зарубіжної літератури»

 

 gymenjyk O V

ГУМЕНЮК Ольга Валерiївна,

вчитель iсторiї, спецiалiст вищої квалiфiкацiйної категорiї, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Використання інтерактивних методів навчання для розвитку творчих здібностей школярів на уроках історії»

pochodzilo V O

ПОХОДЗIЛО Владислав Олександрович,

вчитель iсторiї та правознавства, спецiалiст вищої категорiї, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування громадянської компетентності учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін шляхом урізноманітнення форм і методів навчання»

 Tuz O A

ТУЗ Оксана Анатоліївна,
вчитель історії, спеціаліст другої категорії

 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування громадянських та соціальних компетентностей
засобами історичної освіти»

motrynich T V

МОТРУНІЧ Тетяна Володимирівна,

вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Використання інтернет-ресурсів для підготовки до уроків та під час їх проведення офлайн та онлайн»

stachnjyk V J

СТАХНЮК Вікторія Йосипівна,

вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Рівнева диференціація на уроках математики з використанням інтерактивних технологій»

 klujko O K

КЛЮЙКО Ольга Костянтинівна,

вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
учитель-методист, відмінник освіти України

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування ключових і загальнопредметних компетентностей здобувачів освіти з математатики»

 Goch V M

ГОЧ Віктор Миколайович,

вчитель математики, спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Гейміфікація навчання як мотивуючий фактор в процесі навчально-пізнавальної діяльності учнів»

 mazepa V O

МАЗЕПА Василь Олександрович,

вчитель математики та інформатики, спеціаліст першої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні математики та інформатики»

 laschta V I

ЛАШТА Іван Віталійович,

вчитель інформатики, спеціаліст першої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Удосконалення науково-методичного рівня викладання інформатики шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання»

 

 Syrotyuk V Iconverted

 СИРОТЮК Василь Іванович,

вчитель фізики, спеціаліст першої категорії 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики»

 mazepa m s

МАЗЕПА Марія Сергіївна,

вчитель фізики та математики, спеціаліст 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Підвищення ефективності та якості уроків фізики і
математики шляхом впровадження інноваційних технологій
»

 Bulka V I

 БУЛКА Іван Володимировича,

вчитель фізики, спеціаліст

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках
математики як засіб підвищення результативності освітнього процесу
»

tonkonozhenko O J

ТОНКОНОЖЕНКО Олена Ярославiвна,

вчитель хiмiї, спецiалiст вищої категорiї, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії шляхом використання інноваційних технологій»

kyrkytova A P

КУРКУТОВА Алла Петрівна,

вчитель біології, природознавства та екології, спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування ключових компетентностей в учнів на уроках природничого циклу»

 maluzka T S

МАЛИЦЬКА Тетяна Степанівна,

вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» на уроках біології через проєктну діяльність»»

lesjuk T V

ЛЕСЮК Тетяна Василiвна,

вчитель географiї, спецiалiст вищої категорii, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Виявлення та підтримка творчих здібностей дітей на уроках географії з метою формування інноваційної компетентної особистості в умовах інтеграції до європейського освітнього простору»

 chernusch L I

 

ЧЕРНИШ Людмила Іванівна,

вчитель географiї, природознавства, основ здоров'я,
спецiалiст вищої категорiї, учитель-методист

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування пізнавального інтересу учнів до географії шляхом використання інноваційних технологій на уроках та в позакласній діяльності»

 

delidon O S

ДЕЛІДОН Оксана Степанівна,

вчитель образотворчого мистецтва та основ здоров'я,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва з використанням інтерактивних технологій»

 galeta V I

ГАЛЕТА Володимир Іванович,

вчитель фізкультури та предмету«Захист України», спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування громадянської компетентності учнів засобами олімпійської освіти»

 Chernyzh V A

 

ЧЕРНИЖ В'ячеслав Андрійович,

вчитель фізкультури, спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування рухової активності дітей середнього
шкільного віку»

 

 Kozhushok R A

КОЖУШОК Роман Андрійович,

вчитель фізкультури, спеціаліст першої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Виховання інтересу та формування мотивації на уроках фізичної культури»

 sudorchyk G A

СИДОРЧУК Галина Ананіївна,

вчитель трудового навчання, спеціаліст

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання як необхідна умова формування їх життєвих компетенцій»

jusenko A M

ЮСЕНКО Андрiй Миколайович,

учитель трудового навчання, спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування та розвиток ключових компетентностей учнів із використанням проєктних технологій на уроках трудового навчання»

ГАЛАЙЧУК Яна Володимирівна,

учитель предмету«Захист України» (основи медичних знань)спеціаліст

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Реалізація компетентнісного потенціалу у формуванні ключових та предметних компетентностей учнів предмета «Захист України»»

boruta k o

БОРУТА Катерина Олександрівна,

вчитель музичного мистецтва, спеціаліст

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування всебічно розвиненої особистості за допомогою нетрадиційних уроків музичного мистецтва»

Tolochik I O 

 ТОЛОЧИК Ірина Олександрівна,

 педагог-організатор, спеціаліст 

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Формування національної свідомості та загальнолюдських якостей у здобувачів освіти»

 fijalo V K

ФІЯЛО Василь Климентійович,

керівник духового оркестру, спеціаліст другої категорії (сумісник)

 schevchyk V R

ШЕВЧУК Віталій Ростиславович,

практичний психолог, спеціаліст вищої категорії

Е-ПОРТФОЛІО
Тема досвіду «Конфлікт. Його сторони та методи вирішення»