^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

img22

НОРМАТИВНА БАЗА, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ПРОЦЕДУРУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти врегульовано такими нормативними документами:

ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ НУШ

Згідно з Держстандартом оцінювання учнів 5-6 класів має бути зорієнтованим на обов'язкові результати навчання й орієнтири їх оцінювання та на очікувані результати навчання, передбачені навчальною програмою з відповідного предмета/інтегрованого курсу. Оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів НУШ здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом МОН від 01.04.2022 №289.

Докладніше цей нормативний документ ми розглядали у статті «Оцінювання та оформлення Свідоцтва навчальних досягнень учнів 5-6 класів НУШ».

ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 7–11 КЛАСІВ

Оцінювання школярів 7-11 класів здійснюється за Критеріями оцінювання та Орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.

Складниками системи підсумкового оцінювання навчальних досягнень школярів є:

  • тематичне оцінювання. Враховуються всі види навчальної діяльності, які оцінювались протягом вивчення відповідної теми. Окрема атестації, як правило, не проводиться;
  • семестрове оцінювання. Здійснюється на підставі тематичних оцінок, також має враховуватись динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо;
  • річне оцінювання. Здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок і є не обов'язково їхнім середнім арифметичним.

СЕМЕСТРОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ,
З ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ І ТИХ, ХТО ПОВЕРНУЛИСЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

При здійсненні семестрового оцінювання цих учнів зараховуються всі оцінки, які вони отримали впродовж семестру незалежно від місця навчання та форми здобуття освіти (очної, змішаної, дистанційної, екстернатної, сімейної). Оцінки можуть бути обліковані у таких носіях інформації:

  • інформаційних довідках закладів освіти, де тимчасово навчались школярі. У них має бути зазначений період навчання, перелік предметів, окремих тем та результатів оцінювання;
  • електронних журналах та щоденниках за попереднім місцем навчання.

Якщо учні, які повернулись на постійне місце проживання та з тимчасово окупованих територій, не мають облікованих результатів оцінювання за попереднім місцем навчання, школа може провести підсумкове семестрове оцінювання у вигляді контрольної роботи, тестування, співбесіди тощо за допомогою технологій дистанційного навчання (за потреби).

Оцінювання результатів навчальних школярів має бути не лише показником рівня їхніх знань, а й ефективним стимулом для навчання та розвитку компетентностей та наскрізних вмінь. Саме на це спрямована реформа НУШ, яка з 2022/2023 навчального року стартує у базовій середній школі.